Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Tér_Köz

Pályázat a főváros közösségi tereinek fejlesztésére

terkoz.jpg

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala pályázatot hirdetett 2013-ban a főváros közösségi tereinek fejlesztésére: közterületek komplex megújítására és közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására. Pályázatot az egyes kerületi önkormányzatok nyújthattak be, projektgazdaként együttműködve a helyi magánszférával és civil szervezetekkel.

A támogatás alapvető célja a város közösségi tereinek megújítása, amelyek keretében

 • a városképi látvány, a fenntartható használat által felértékelődik a közösségi tér, ami így a környék társadalmi folyamataira is pozitív hatást gyakorol;
 • a közterületeken új gazdasági és közösségi funkciók jelennek meg helyi kezdeményezés alapján;
 • innovatív, energiahatékony, környezettudatos és gazdaságilag fenntartható közösségi terek jönnek létre;
 • a megvalósuló program a helyi társadalmi kohéziót erősíti;
 • az alulhasznosított területek, foghíjak, üres ingatlanok átmeneti hasznosítása által új közösségi terekkel bővül a városrész.

A Tér_Köz pályázat díjazottai között

A kerületi önkormányzatok 61 pályázatot nyújtottak be a Tér_Köz elnevezésű pályázatra 16 milliárd 697 millió forint értékben. A kiírás szerint a főváros 5,1 milliárd forintot használhat fel támogatásra, így a Fővárosi Közgyűlés döntése értelmében összesen 29 kerületi projekt kap támogatást.

A Tér_Köz pályázat támogatott projektje között van a XVIII. kerületi Önkormányzat és a Lakatos úti 2. sz. Lakásszövetkezet által készített "Lakatos lakótelep közösségi célú város rehabilitációs programja".

A nyertes pályaművet Vágvölgyi Erika (okl. táj-, és kertépítészmérnök, kertészmérnök) tervezte.

A pályázat előtt a tervek 2013. július 26-án, míg a végül nyertes pályamű 2014. január 22-án lakossági fórumon került ismertetésre.

Lakatos lakótelep közösségi célú városrehabilitációs programja

Projekt leírása

A terv a pestszentlőrinci Lakatos lakótelep kihasználatlan zöld területeit fogalmazza újra, olyan közösségi tereket létrehozva, melyek a lakótelepen élők társas szabadidő eltöltési lehetőségeit szélesítik. Az 1963-ban épített minta-lakótelep 4 emeletes panelházakból áll. Az egykori játszóterekből, ágyásokból és sétányokból mára csak cserjefoltok maradtak fenn, és a hajdan szépen ápolt környezet az idő múltával elhanyagolódott, kihasználatlanná vált. Növekvő generációs ellentétek, fellazult társadalmi kapcsolatok jellemzik az elmúlt időket.

Projektelemek

 • 63-as emlékpark: korhű köztéri bútorokkal és rendezvényekkel a 60-as évek hangulatának megidézése
 • Központi Agóra: ágyás, dekoratív növénydézsák, többfunkciós bútorok elhelyezése, tancélú növénykiültetés (őshonos és külhoni fajokkal)
 • Közösségi kert: az egykori kézilabda pálya helyén körbekerített kert, egyedi kiemelt ágyásokkal, pihenőhelyekkel, komposztáló részleggel, barkács sarokkal és a díszes közös fűszerkerttel.

Szakmai értékelés

Az egykor mintaprojektnek számító, 2013-ban 50 éves lakótelep közterületi megújításának aktualitását adja az évforduló. A ma is aktív lakóközösség nagy része az idősebb generációhoz tartozik, az ő igényeiknek megfelelően alakították ki a pályázati program elemeit. A helyzethez jól illeszkedő, egyedi kezdeményezés a hatvanas évek világát visszaidéző ’63-as emlékpark létrehozása. A közösségi kertek lakótelepi környezetben való létrehozása megalapozott fejlesztési koncepció, melyre napjainkban egyre erősödő társadalmi igény mutatkozik. A projekt összességében jól tükrözi a közösségi célú városrehabilitációs pályázati programok esetében megfogalmazott célt, melynek lényege a kis költségvetésű beavatkozások által nagy társadalmi hatást generáló projektek megvalósítása. Javasolt, hogy a kültéri elemek mellett beltéri közösségi funkciók befogadására alkalmas terek is létrejöjjenek, az épületek kihasználatlan földszinti helyiségeinek bevonásával.

Projekt összköltség: 20,000 millió Ft

Elnyert támogatás: 15,760 millió Ft

(A projekt megvalósításához az önrészt az önkormányzat biztosítja.)

A megvalósítás

A pályázat következő lépése az Együttműködési Megállapodások megkötése, valamint a projektek részletes anyagainak benyújtása a pályázati kiírásban foglaltak szerint 2014. február 28-ig. Ezek után van lehetőség a Támogatási Szerződések megkötésére 2014. március 31-ig, végül a megvalósításra.

A közösségi kert

A közösségi kert üzemeltetéséhez szükséges egyesület 2014. február 13-ai alakuló közgyűléssel jött létre. Az Agora Lokálpatrióta Egyesület tervei között szerepel mind a szűkebben, mind a tágabban értelmezet lakókörnyezetünk fejlesztése, közösségi programok szervezésése.

Az Agora Lokálpatrióta Egyesület céljai:

 • természetes és az épített környezet közötti harmónia fenntartása, megóvása, megismerése, továbbfejlesztése és biztonságosabbá tétele
 • közösségi kertek szervezése, működtetése
 • társadalmi akciók kezdeményezése, baráti, jószomszédi kapcsolatok és a társasági élet erősítése
 • életmódbeli, természeti, éghajlati változásokra való felkészülés és tájékoztatás
 • egészségmegőrzés, közösségi- és csapatsport szervezés és támogatás
 • hagyományok, irodalmi, művészeti és sport emlékek felkutatása, gondozása, programok rendezése
 • helytörténeti, településszerkezeti és építészeti, továbbá természeti értékek megóvása
 • közös pályázatokon való részvétel a helyi önkormányzattal, oktatási és kulturális intézményekkel, az egyházakkal, valamint szociális és érdekvédő szervezetekkel
 • szakmai programok szervezése, közösség fejlesztése, lakosság közérzetének, a közügyek iránti nagyobb érdeklődésének, helyi lokálpatriotizmusának erősítése
 • a Lakatos lakótelep szövetkezetei és társasáhzai közötti együttműködés elősegítése, a szövetkezet és társasházak képviselői, vezetői közötti párbeszéd és kapcsolat kialakítása

A közösségi kertben folyó munkálatokat előadássorozattal, illetve szakmai segítséggel, felügyelettel tervezzük. Mindezek alapján Dr. Fekete Szabolcs a közösségi kertben végezhető kertészeti munkákról tartott előadást 2014. január 22-én.