Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Rendkívüli közgyűlés 2020. október 28.

2020.10.14

 

MEGHÍVÓ

Tisztelt Lakótársunk, Tulajdonostársunk!

Értesítjük Önt hogy, a Lakásszövetkezet Vezetése

2020. október 28-án (szerdán) 17:00 órakor

rendkívüli közgyűlést tart, melyre ezúton meghívjuk! Kérjük, hogy a Közgyűlésen megjelenni szíveskedjenek!

Közgyűlés helye:                   Dolgozó út 3. és a Dolgozó út 5. épületek közötti park

Napirendi pontok:

  1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása, a napirend megszavazása
  2. A Lakásszövetkezet által elfogadott életjáradék programra jelentkező lakó kérelmének ismertetése.Határozati javaslat: A szövetkezet közgyűlése fogadja el a 1184 Budapest, Lakatos út 32/B 3/10 számú lakás lakóinak életjáradék kérelmét és hatalmazza fel a lakásszövetkezet ügyvezető elnökét, hogy az életjáradéki szerződést a Lakásszövetkezet nevében megkösse.

 

Amennyiben a Közgyűlés a megjelölt időpontban határozatképtelen, úgy a második (megismételt) közgyűlést 17:15 órára hívjuk össze, a napirendi pontok megváltoztatása nélkül, ahol a megjelent Tagok (Lakók) számától függetlenül a Közgyűlés határozatképes.

A közgyűlési meghívó valamennyi lakótárs, tulajdonos részére a postaládába eljuttatásra került, mindezek mellett a szövetkezet honlapján (www.lakatosszovetkezet.hu) elérhetőek, illetve a fogadóórákon biztosítottak.

Kérjük, hogy a különleges helyzetre való tekintettel, a közgyűlés napjára érvényes járványügyi előírásokat legyenek szívesek figyelembe venni!

 

Budapest, 2020. október 13.

                                                                                          Üdvözlettel

                                                                              Lakásszövetkezet Vezetése

Lakásszövetkezetünk 2013. május 8-ai közgyűlés KH/10/2013. sz. határozata alapján elfogadta, majd 2020. szeptember 16-i közgyűlése 4/KH/2020 számon aktualizálta a lakásszövetkezet által a területén ingatlan tulajdonnal rendelkező lakók részére nyújtható életjáradék lehetőséget.

Mostani rendkívüli közgyűlésünk egy lakótársunk ilyen kérelmének elbírásálásról hivatott dönteni.

A jelen kérelmet egy 85 év feletti hölgy és 65 év feletti vele lakó fia adták be. Lakótársaink első beköltözők, vagyis már több mint 60 éve laknak a lakásszövetkezetünk területén.

Az életjáradék szabályzatunknak megfelelően elkészült az OTP Jelzálogbank által készített értékbecslés. Az 55 nm-es, loggiás lakást a független értékbecslő 23,2 millió forintra értékelte. A lakást a közös költség tartozáson túl, rezsi tartozás terheli még, melyeket természetesen a szabályzatnak megfelelően - a lakóközösség pozitív döntése utáni szerződéskötéskor - kifizetünk és az életjáradék számításkor figyelembe is veszünk így terhektől mentes lakás lesz a szerződés tárgya.

A lakásban lakó hölgy évtizedek óta nyugdíjas,  fia pedig több, mint tíz éve rokkantnyugdíjas, bevételük alacsony.  Az eddigi rosszabb anyagi körülményeiket még fokozta, hogy a lépcsőházukba beköltöző bérlők személyes adataikat megszerezve havonta még 40.000 Ft összeget tiltanak le saját részükre (lopnak el) a 65 éves lakótársunktól. Ez a letiltás már több, mint egy éve tart és még legalább fél évig folytatódik. Sajnos azonban ennek a letiltásnak – bár az összege is nagy – az elsődleges célja nem a pénz megszerzése volt, hanem az ingatlané, mivel egy ilyen összegű követelés esetében már akár az ingatlan árverezését is kérheti az, aki a letiltást indította.

 

A fenti körülmények vagyis az alacsony nyugdíj, a felhalmozott rezsi és közös költség tartozás, a lépcsőházi bérlő által trükkösen letiltott további pénzek valamint az ingatlan elvesztésének reális esélye miatt a lakótársaink egyetlen lehetősége, hogy ingatlanjukban maradhassanak, ha a szövetkezet által meghirdetett életjáradék programban részt vesznek.

 

A programnak köszönhetően a felhalmozott rezsi tartozások megszünnének és az ingatlan elvesztéseének esélye elszállna. Szintén vége lenne rövid időn belül a szomszéd trükkös pénzletiltásának is, mivel az ingatlan megszerzésére további esélye már nem lenne.

Az érintett lakókkal többször egyeztettünk a program részleteivel kapcsolatban. Az egyeztetések során mindenkét lakó kinyilvánította szándékát, hogy szeretne részt venni a programban. Tisztában vannak azzal, hogy az ingatlant életük végéig használhatják és tisztában vannak azzal is, hogy mindkettőjük halála után a lakásszövetkezet, mint ingatlan tulajdonos szabadon rendelkezhet majd vele. Mivel azonban további örökös(ök) nincsen a családban, ez semmilyen problémát nem is jelentene, hiszen az ingatlan a magyar államé lenne, ami viszont a Lakásszövetkezetnek nem lenne előnyös, hiszen tapasztalataink szerint az Állam és a hatóságok halmozzák fel a legnagyobb tartozásokat, a leggyengébb fizetési hajlandóság éppen az Államé.

 

Az életjáradék szabályzatunkban leírt számításoknak megfelelően, a tartozásokat figyelembe véve a 23,2 millió HUF megállapított ingatlan értéknek megfelelően a havi életjáradék összege 65.000 HUF. Ebből az összegből levonásra kerül minden hónapban a lakás rezsije (közös költség, víz, szemét, fűtés, gáz és villany) és a fennmaradó összeget fizeti ki a lakásszövetkezet a lakók számára. Ennek az is az oka, hogy a terhektől megszabadított lakáson további tartozások így nem halmozhatóak fel.

Budapest, 2020. október 13.

 

Tisztelettel

 

                                                                                       Lakásszövetkezet Vezetése