Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Rendkívüli közgyűlést tartunk 2019. április 24-én (szerdán) 17:00 órakor

2019.04.09

MEGHÍVÓ

Tisztelt Lakótársunk, Tulajdonostársunk!

Értesítjük Önt hogy, a Lakásszövetkezet Igazgatósága

2019. április 24-én (szerdán) 17:00 órakor

rendkívüli Közgyűlést tart, melyre ezúton meghívjuk! Kérjük, hogy a Közgyűlésen megjelenni szíveskedjenek!

Közgyűlés helye:                   Lakatos úti (Eötvös) iskola

Napirendi pontok:

  1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása, a napirend megszavazása
  2. A jelenlegi költségosztók műszaki avulás miatti cseréjéről döntés.

 

A Lakásszövetkezet kezelésében álló kilenc épületben (Dolgozó út 3., Dolgozó út 5., Dolgozó út 7., Dolgozó út 9., Dolgozó út 11., Dolgozó út 13., Kézműves utca 18., Lakatos út 32. és Lakatos út 34.) - a Kézműves utca 20. kivételével - az ÖKO program keretében fűtéskorszerűsítést történt. Ennek a programnak a több műszaki változtatás mellett az egyik eleme az volt, hogy a radiátorokra költségosztókat szereltek fel. A költségosztókkal biztosított arányszámok képezik a számlázás alapját. Az épületek teljes fűtési energiájának 70 %-a – tulajdonosi döntés és jogszabályi előírás alapján – kerül így felosztásra. Az egy évtizedes költségosztók élettartama a gyártói ajánlás alapján lejárt, emiatt a következő fűtési időszak előtt cseréjüket el kell végezni. Ennek elmaradása az adatok torzítását eredményezheti, ami túlfizetést eredményezhet.

A költségosztókat az ÖKO program keretében a lakók egyéni befizetésekkel finanszírozták. Ez a mostani csere esetében is így lesz. A cég felé a költségosztók díját a Lakásszövetkezet egy összegben utalja el és a lakók részére a közös költség részeként 6 hónapos fizetési határidővel írja elő.

A jelenlegi második generációs költségosztók helyett azonban a piacon már negyedik generációs költségosztók kezdenek elterjedni. Ezek élettartama hosszabb (15 év feletti), megbízhatósága – pl szándékos szabotázs ellen – nagyobb és a GSM alapú technológiának köszönhetően napi többszöri adatellenőrzés mellett a meghibásodások kiszűrése is gyorsabban történik. Ezen túlmenően a lakók felé nyújtott web-es szolgáltatás folyamatos működési figyelést tesz lehetővé. A beszerelés és az üzemeltetés költsége azonban még így is alacsonyabb a költségosztók élettartama alatt, mint a korábbi, egyebekben néhány lakásban már nem is üzemelő költségosztóké.

A cég a rendszer működtetéséhez szükséges hálózati eszközöket, melyeket az épületen belül épít ki – később fel tudja használni egyéb eszközök (pl. vízórák, villanyórák, gázórák, füstjelzők, stb.) távoli eléréséhez.

A 2019. április 3-án tartott lakossági fórumon a cég bemutatkozott, a műszaki tartalmat részletesen ismertette és a fizetési konstrukciót is átbeszéltük. Mindezek alapján az ott résztvevő lakókkal egyetértve az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő.

határozati javaslat: A Szövetkezet közgyűlése jóváhagyja a Lakásszövetkezet kezelésében álló kilenc épületben (Dolgozó út 3., Dolgozó út 5., Dolgozó út 7., Dolgozó út 9., Dolgozó út 11., Dolgozó út 13., Kézműves utca 18., Lakatos út 32. és Lakatos út 34.) a meglévő költségosztók cseréjét a Cardware Kft. által gyártott és kiolvasott költségosztókra. A költségosztók cseréjekor – ahogy a felszereléskor is – a tulajdonosokat csak a radiátorokra felszerelt költségosztó készülékek díja és a felszerelési munkadíj (együtt költségosztónként 5.775 Ft + ÁFA, azaz 7.334 Ft) terheli. Ezt az összeget a Lakásszövetkezet a tulajdonosok részére megelőlegezi és a felszerelés után hat hónapos fizetési határidővel írja elő, mint közös költség fizetési előírás. A központi adattovábbító egységek kiépítésének költségét a Lakásszövetkezet az épületfelújítási alap terhére fizeti ki.

 

  1. A lakásszövetkezet területén (lakásokban és közös területeken) lévő vízórák közös cseréje és távleolvashatóvá tétele.

A 2019. április 3-án tartott lakossági fórumon jelen voltak a Fővárosi Vízművek képviselői is, akik ismertették a Fővárosi Vízművek által meghirdetett kampányt. Ennek lényege, hogy a Vízművek rövid kampány keretében támogatja a távleolvasható vízórákra való átállást. Azok a társasházak és lakásszövetkezetek, akik most átállnak a távleolvasható vízórákra ott a Fővárosi Vízművek a bekötési vízmérőt ingyen beszereli. Ezen felül a Fővárosi Vízművek vállalja, hogy a távleolvasható vízórákból kinyert és a részükre megküldött adatokat ingyen továbbítja a Díjbeszedő Holding felé.

Ezzel a lehetőséggel megszűnne az évenkénti vízóra leolvasóra várakozás, hiszen az adatokat távleolvasással pontosan minden pillanatban le lehet olvasni.

Szintén megszűnne az időszakos vízóra állások diktálásának elmaradásából fakadó probléma és többé nem lennének becsült vízóra állások, hiszen az adatokat távleolvasással pontosan minden pillanatban le lehet olvasni.

Szintén megszűnnének az emberi mulasztásból vagy a vízóra párásodásából adódó hibás vagy hiányzó értékek miatti nem megfelelő elszámolások problémái, hiszen az adatokat távleolvasással pontosan minden pillanatban le lehet olvasni.

Szintén megszűnnének a Főtáv felé a melegvíz felmelegítési arányszámok meghatározásának problémái, hiszen az adatokat távleolvasással pontosan minden pillanatban le lehet olvasni.

Jelenleg kb. a lakók 25-30% nem, vagy nem időben adja le a melegvízfelmelegítési arányszámok számításához a szükséges vízóra állásokat, megkárosítva ezzel a többi lakótársát.

Mivel a bekötési vízmérőkre és az almérőkre is távleolvasható vízórák kerülnének, így az egyidejű kiolvasás biztosítható és ezzel szintén csökkenne a bekötési vízmérők és az almérők közötti úgynevezett maradványvíz nagysága. Ez a Fővárosi Vízművek tapasztalata alapján az átlagos teljes vízfogyasztásra vetített 25-30%-os maradványvíz mennyiségét akár 5-10%-ra is csökkentheti. Ezt a költségcsökkenés pedig a szövetkezet közös kiadását csökkentené.

Ennek a rendszernek a kiépítését egybe lehet kapcsolni és pénzügyileg egybe is kell kapcsolni a költségosztók kiépítésével, mivel az épületenkénti adattovábbító központi egységeket már nem kell újra kiépíteni, hiszen azok a költségosztók cseréje miatt már rendelkezésre állnak, vagyis a központi rendszerek a Lakásszövetkezet számára ingyenesek lennének. (Ez alól kivételt képez a Kézműves utca 20-as épület, mivel ott nincsen költségosztó rendszer kiépítve így a vízórák adatainak továbbításához szükséges adattovábbító központi rendszert ott ki kell építeni.) Ezt a rendszert ebből adódóan szintén a Cardware Kft. építi ki és biztosítja számunkra a Főtáv és a Fővárosi Vízművek felé is az adatok továbbítását, lehetővé téve ezzel a rendszer kijátszásának megakadályozását, a többi lakótárs szándékos vagy véletlen megkárosítását, a közös vízdíj csökkentését és a biztos üzemelést.

A 2019. április 3-án tartott lakossági fórumon a cég bemutatkozott és a műszaki tartalmat is ismertette. A lakossági fórumon beszéltünk a vízórák cseréjének költségvonzatáról is. Ennek értelmében a Lakásszövetkezet a vízórák cseréje esetében az anyagköltséget, a munkadíjat és a plombálás díját most és a jövőben - a törvényi előírásoknak megfelelő cserék időpontjában - teljes mértékben átvállalja.

Ennek a konstrukciónak az az előnye, hogy a Lakásszövetkezet területén soha többet nem lenne lejárt, nem hiteles vízóra, hiszen azokat mindig egyben cseréltetné a szövetkezet. Így – hasonlóan a gáz- és a villanyórához - hogy a vízóra már nem a lakók tulajdona lenne, meghibásodás esetén annak cseréjének vagy javításának a költsége sem a lakókat terhelné.

A vízóra csere költsége ezentúl nem terheli a lakókat egyedileg, mivel az a közös költség része lesz. Ez az előny azokat is érinti akik nem olyan régen cseréltek vízórát, hiszen így a következő csere díját már nem nekik kell fizetni és az csere óta eltelt időszakot mindenképpen díjmentes ajándék időszaknak lehet tekinteni, függetlenül attól, hogy 7 éve volt vagy 1 hónapja. Vagyis pusztán azért leszavazni a javaslatot, mert valaki nem régen cserélte a vízóráját, az azt jelenti, hogy a jövőben ő továbbra is szeretné a két vízóránkénti kb.: 25.000 Ft-os díjat maga fizetni és nem kívánja ezt az összeget a közös költség részévé tenni.

Vagyis ha a lakásszövetkezet valamennyi lakásában egyszerre állunk át  távleolvasható vízórákra, akkor a fenti előnyök mindegyike egyszerre válik a szövetkezet lakói és a szövetkezet számára is számszerűsíthető és pénzügyileg is megfogható előnnyé.

Részleges átállás nem lehetséges.

Mivel a költségosztó rendszerünk is átállna távleolvasható rendszerré és a vízórák is távleolvashatóvá lennének téve így a korábbi emberi munkaráfordítás megszűnne. Ennek eredménye, hogy a Cardware Kft. által felszerelt távleolvasható költségosztók és a Cardware Kft. által felszerelt távleolvasható vízórák esetében a rendszer üzemeltetésének külön díja nem a tulajdonosokat terhelné.

A 2019. április 3-i lakossági fórumon megjelentek ezekkel a javaslatokkal egyetértettek, és ennek alapján a lakásszövetkezet az alábbi határozati javaslatot teszi.

határozati javaslat: A Szövetkezet közgyűlése elfogadja a szövetkezet területén lévő lakásokban és közös területeken található vízvételi helyekre távleolvasható vízórák felszerelését és a jelenlegi szabályozás szerinti 8 éves hitelességi időre szóló távleolvasási szerződés megkötését a Cardware Kft.-vel. A vízórák felszerelésének anyag, munkadíj és plombálási költségét a Lakásszövetkezet az épületfelújítási alap terhére fizeti ki, ezen költségek a tulajdonosokat nem terhelik.

 

 

A Szövetkezet közgyűlése elfogadja, hogy a távleolvasáshoz szükséges épületenkénti adattovábbító rendszer kiépítésének díját a szövetkezet az épületfelújítási alap terhére fizeti ki. (Amennyiben a Lakásszövetkezet a költségosztók esetében is a Cardware Kft.-t bízza meg a rendszer kiépítésével, úgy a vízórák esetében a költségosztókhoz kiépített adattovábbító rendszerek használhatóak és új rendszer kiépítése nem szükséges. Kivétel a Kézműves utca 20. ahol költségosztók hiányában a vízórák távleolvashatóságához a központi adattovábbító rendszer kiépítése szükséges.)

A távleolvasható vízórák üzemelési költsége nem terheli a tulajdonosokat.

 

Amennyiben a Közgyűlés a megjelölt időpontban határozatképtelen, úgy a második (megismételt) közgyűlést 17:15 órára hívjuk össze, a napirendi pontok megváltoztatása nélkül, ahol a megjelent Tagok (Lakók) számától függetlenül a Közgyűlés határozatképes.

A közgyűlési meghívó valamennyi lakótárs, tulajdonos részére a postaládába eljuttatásra került, mindezek mellett a szövetkezet honlapján (www.lakatosszovetkezet.hu) elérhetőek, illetve a fogadóórákon biztosítottak.

Budapest, 2019. április 9.

 

                                                                                          Üdvözlettel

                                                                      Lakásszövetkezet Igazgatósága