Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Rendkívüli közgyűlést tartunk 2019.03.06-án

2019.02.19

Tisztelt Lakótársunk, Tulajdonostársunk!

Értesítjük Önt hogy, a Lakásszövetkezet Igazgatósága

2019. március 06-án (szerdán) 18:00 órakor

rendkívüli Közgyűlést tart, melyre ezúton meghívjuk! Kérjük, hogy a rendkívüli közgyűlésen megjelenni szíveskedjenek!

Közgyűlés helye:                   Lakatos úti (Eötvös) iskola

Napirendi pontok:

1.      A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása, a napirend megszavazása

 

2.      Megállapításra került, hogy az Alapszabályban egy tájékoztató jellegű adat elírásra került. Ezt egy technikai jellegű módosítással javítani lehet, annak érdekében, hogy az Alapszabály mindenkor az aktuális adatokat, információkat tartalmazza a Tisztelt Tulajdonostársak részére.

 

határozati javaslat: a közgyűlés elfogadja, hogy az Alapszabály I. fejezet 2. pontjában, az Alapszabály megalkotásakor elírás következtében tévesen megjelölt helyrajzi számokat helyesbíti. A 8. sorban a Kézműves u. 20. sz. épület helyrajzi száma helyesen 152180/3, és a 10. sorban szereplő Lakatos u. 34. sz. épület helyrajzi száma helyesen: 152180/2.

 

3.      A Lakásszövetkezet tulajdonosi közössége 2018. október 26-ig meghirdetett részközgyűlésen - írásos szavazás formájában - döntött 4 épület energetikai korszerűsítési programja felöl. A szavazás eredménye az alábbi volt:

 

részvételi arány

igen

nem

tartózkodom

érvénytelen

eredmény

Dolgozó út 3.

75,47%

52,83%

20,75%

1,89%

0,00%

megszavazta

Dolgozó út 9.

86,08%

70,89%

7,59%

7,59%

0,00%

megszavazta

Kézműves utca 20.

51,90%

27,85%

22,78%

1,27%

1,27%

nem szavazta meg

Lakatos út 34.

92,59%

59,26%

25,93%

7,41%

0,00%

megszavazta

 

Vagyis 3 épület tekintetében volt érvényes és eredményes a szavazás. Ezek az épületek a Lakatos u. 34. A-B, Dolgozó u. 3 A-C, valamint a Dolgozó u. 9. A-E alatti ingatlanok. A megszavazott program megvalósításának feltétele a pénzintézeti kölcsön pozitív bírálata is. Az önerőn felüli rész biztosításához a hitelintézet a következő közgyűlési határozatot írja elő.

határozati javaslat: A közgyűlés – összhangban az írásos szavazással elfogadott paraméterekkel - megszavazza, hogy:

·         A munkák kivitelezésére a Best Solution Kft. vállalkozó ajánlatát fogadja el.

·         A beruházás költsége 254.541.861,- Ft.

·         A Lakásszövetkezet a teljes beruházás finanszírozásához maximum 240.000.000,- Ft, LTP-vel kombinált Thermo/Stílus felújítási hitelt kíván felvenni az OTP Bank Nyrt.-től.

·         A hitel fedezete a Lakásszövetkezet által megkötött LTP szerződések megtakarítási összege, melyet az OTP Bank Nyrt-re engedményeznek.

·         A hitel futamideje 15 év

·         A hitellel kapcsolatos költségeket (LTP+tőke +kamat) megemelt közös költségből kívánják törleszteni, a hitel futamideje alatt a 11718000-20000583 számú számláról. A közgyűlés elhatározza, hogy gondoskodik a havi törlesztő 110%-nak megfelelő összeg elhelyezéséről a szövetkezet számlájára.

·         A szükséges 10% önerő rendelkezésre áll.

·         A Lakásszövetkezet tudomásul veszi, hogy a Lakásszövetkezet Igazgatósága ellenőrzi a fent említett befizetéseket és elmaradás esetén a rájuk eső hitelrész és LTP betétbefizetés közös költségként behajtható.

·         A lakóközösség megszavazza, hogy a hitel havi törlesztésének és járulékainak összegével az OTP Bank Nyrt. esedékességkor megterhelje a lakóközösség OTP Banknál vezetett pénzforgalmi számláját, és fedezethiány esetén a más hitelintézetnél vezetett bankszámláját/bankszámláit.

·         A közgyűlés felhatalmazza a Lakásszövetkezet képviselőjét a vállalkozói szerződések megkötésével, a hitelügylet lebonyolításával, dokumentumok beszerzésével, hitelszerződés aláírásával és teljes körű ügyintézésével, szükség esetén számlák megnyitásával.

 

4.      A Lakásszövetkezet Vezetése  bejelenti, hogy Németh Károly igazgatósági tag 2019. január 31-i hatállyal lemondott igazgatósági tagságáról mivel feladatait személyes okokra hivatkozva a továbbiakban nem tudná ellátni.

 

határozati javaslat:  A Közgyűlés Németh Károly igazgatósági tagot a tisztséggel járó feladatok és felelősség alól 2019. január 31-i hatállyal felmenti. A lakásszövetkezet zavartalan működéséről az igazgatóság többi tagja a 2019. évi rendes közgyűlésig gondoskodik. A tisztség betöltéséről vagy a lakásszövetkezet vezetésének átszervezéséről a vezetőség az éves rendes közgyűlésig tesz javaslatot a tagok felé.

Amennyiben a Közgyűlés a megjelölt időpontban határozatképtelen, úgy a második (megismételt) közgyűlést 18:15 órára hívjuk össze, a napirendi pontok megváltoztatása nélkül, ahol a megjelent Tagok (Lakók) számától függetlenül a Közgyűlés határozatképes.

 

Budapest, 2019. február 19.

 

Üdvözlettel:

 

Lakásszövetkezet Igazgatósága