Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Rendkívüli közgyűlést tartunk

Értesítjük Önt hogy, a Lakásszövetkezet Igazgatósága 2018. október 17-én (szerdán) 18:00 órakor rendkívüli Közgyűlést tart, melyre ezúton meghívjuk! Kérjük, hogy a Közgyűlésen megjelenni szíveskedjenek!

Közgyűlés helye: Lakatos úti (Eötvös) iskola

Napirendi pontok:

1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása, a napirend megszavazása

2. A 2018. május 25-ei közgyűlésen elfogadott épületenkénti lakástakarékpénztári szerződések megkötése helyett lépcsőházankénti lakástakarékpénztári szerződések megkötésének megvitatása.

határozati javaslat: A Szövetkezet közgyűlése jóváhagyja, a 2018. május 25-ei közgyűlésen (4/KH/2018 sz. határozattal) megszavazott összesen 12 db lakástakarékpénztári szerződéskötés helyett 30 db 40.000,- Ft havi betétösszegű Start típusú társasházi OTP LTP kötését 5 éves futamidőre és felhatalmazzák a lakásszövetkezet elnökét vagy az igazgatóság együttes aláírási joggal rendelkező vezetőit, hogy ezen szerződéseket megkössék. A Szövetkezet által kötött lakástakarékpénztári szerződés a felújítási alapképzésbe beleszámít.

3. A lakásszövetkezet területén (lakásokban és közös területeken) lévő vízórák közös cseréje és távleolvashatóvá tételének megvitatása.

határozati javaslat: A Szövetkezet közgyűlése elfogadja a szövetkezet területén lévő lakásokban és közös területeken található vízvételi helyekre távleolvasható vízórák felszerelését és a jelenlegi szabályozás szerinti 8 éves hitelességi időre szóló távleolvasási szerződés megkötését.

A Szövetkezet közgyűlése elfogadja, hogy a távleolvasáshoz szükséges épületenkénti rádiókommunikációs rendszer kiépítésének díját a szövetkezet saját forrásból (megtakarításból) fizeti.

A Szövetkezet közgyűlése elfogadja, hogy a Fővárosi Vízművek mellékvízmérőkre vonatkozó egyszeri adminisztrációs díja lakásonként 2.616 Ft, illetve új bekötés esetében 3.200 Ft (2018. január 1-től) mely összeget a Fővárosi Vízművek közvetlenül a fogyasztó felé számlázza. Jelen módosítás hatályba lépésének napja 2019. január 01.

4. Alapszabály módosítása a vízórákkal kapcsolatosan

határozati javaslat: A közgyűlés elrendeli az Alapszabály V. fejezet 8.c. pontjának, a következő bekezdéssel történő kiegészítését, a 3. napirendi pontban foglaltak következtében, figyelemmel a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tv. végrehajtására kiadott 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet 17.G § (5) bekezdés c.) pontjában foglaltakra. Jelen módosítás hatályba lépésének napja 2019. január 01.

„A távleolvasó berendezésekkel felszerelt ingatlanokban a vízórák felszerelésének költsége 160 Ft/hó/vízóra, mely költséget a Lakásszövetkezet előlegez meg, és melyet havi részletekben 8 éven keresztül, a fenntartási költségek körében ír elő. A távleolvasás díja 100 Ft/hó/vízóra 8 éven keresztül, melyet a távleolvasó szolgáltató a Lakásszövetkezettel szemben érvényesít, így a Lakásszövetkezet annak költségét fenntartási költség formájában előírva hárítja át a tulajdonosra.

A melegvíz felmelegítés díját a vízóra-csere programban részt vevő ingatlanok tulajdonosai a mért fogyasztás arányában, a távolvasható vízórával nem rendelkező tulajdonosok pedig egységesen 10 m3 melegvíz elhasználásának arányában viselik, az arról kiállított számlát a távhőszolgáltató a fűtési díjjal együtt közvetlenül a tulajdonosoknak kézbesíti.”

5. Alapszabály módosítása elővásárlási jog miatt

határozati javaslat: A közgyűlés elrendeli az Alapszabály IV. fejezet 1 pontjának új, második bekezdéssel, a következők szerinti kiegészítését. Jelen módosítás hatályba lépésének napja 2018. november 01.

„A tag, illetve a nem tag tulajdonos ingatlanjára a Lakásszövetkezetet harmadik személlyel szemben elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog gyakorlásának feltételeire és szabályaira a Polgári Törvénykönvről szóló 2003. évi V. törvény szabályait kell alkalmazni.”

Amennyiben a Közgyűlés a megjelölt időpontban határozatképtelen, úgy a második (megismételt) közgyűlést 18:15 órára hívjuk össze, a napirendi pontok megváltoztatása nélkül, ahol a megjelent Tagok (Lakók) számától függetlenül a Közgyűlés határozatképes.