Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Biztosítás

A lakásszövetkezet biztosításával, a biztosítási események kezelésével kapcsolatban többször előkerülő kérdéseket válaszokat, és a legfontosabb tudnivalókat alábbi összefoglalónkban találhatják.

Mire terjed ki a lakásszövetkezet biztosítása?

A lakásszövetkezet biztosítója a Aegon Biztosító Zrt.. Kötvényszám: 18437129.

Az egyes biztosítási (kockázati)elemek elnevezését és érvényesítésének lehetőségét az alábbiak szabályozzák, ill. a konkrét kár megítélésében az alábbiak figyelembevétele szükséges.

 • Biztosítási szerződés Általános Szerződési Feltételei
 • Biztosítási szerződés Különös Szerződési Feltételei
 • Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései
 • Egyéb, az ügyben relevanciával bíró iratok, szabályozók

Fentieket fenntartva azonban igyekszünk a mindennapi szóhasználat szerint az alábbiakban összefoglaló a biztosítási eseményeket (kizárólag az ingatlanra vonatkozóan, az ingóságban keletkezett kárra a biztosítás nem terjedt és nem terjed ki!).

 • TŰZ, ELEMI KÁR: tűz, elektromos tűz, füst, hő okozta károk, vihar, felhőszakadás, jégverés, hó nyomás, árvíz, földrengés, robbanás, robbantás, villámcsapás- és másodlagos hatása, földcsuszamlás, idegen jármű ütközése, stb.
 • VEZETÉKES VÍZKÁROK által keletkezett károk: csőtörés, repedés, dugulás, tömítési hiba, nyitva hagyott vízcsap miatt keletkezett károk (egymás eláztatása) nyomó, ejtő, csapadék elvezető, fűtési rendszerek esetében.
 • ÜVEGTÖRÉS miatt keletkezett károk szerkezetileg beépített üvegek, ajtók, ablakok, erkélyek üvegezésének törése, repedése esetén.
 • VANDALIZMUS, RONGÁLÁS, LESZERELÉS, GRAFFITI által okozott károk.
 • ÁLLATI KÁRTEVŐK által okozott károk.
 • TETŐ, PANELHÉZAG SZIGETELÉS: a tető vagy szigetelési hiba miatti beázás által keletkezett épület károk.
 • ELFOLYT VÍZ TÉRÍTÉSE: az épületben csőtörés következtében elfolyt víz értékének térítése limitig.
 • BŐVÍTETT FELELŐSSÉG biztosítása idegen harmadik személynek illetve egymásnak okozott károk esetén.

Fontos kiemelni, hogy lakásszövetkezet biztosítási szerződése csak és kizárólag az ingatlanokra vonatkozik, az ingóságokra nem, és nem tartalmaz fedezetet (többek között, de nem kizárólagosan) az ingatlanokban bekövetkező alábbi károk esetében:

 • Az ingatlan tulajdonosa, használója tulajdonában lévő közmű mérőórákat követő szakaszban bekövetkezett törés, repedés, ill. egyéb sérülés következtében keletkezett ingó és ingatlan károkat a Szövetkezet biztosítója nem téríti (pl. szaniterek, mosó- és mosogatógépek bekötéseinél, illetve azok csővezetékeinél keletkezett sérülések és károk, a Lakásszövetkezet tulajdonában lévő közmű vezetékre (ivó- és szennyvíz) rákötés utáni részben keletkezett károk)
 • Ingatlan belső üvegezésében keletkezett károk nem minősülnek biztosítottnak (belső térelválasztókon és nyílászárókon keletkezett üvegtörés, bútorüveg törése) 
 • Nem fizet a biztosító közterületen gépjárművekben keletkezett kár esetén, ami olyan épületrész ráomlásából keletkezett, amin a rendes karbantartás nem történt meg (ill. vihar estében közterületi fa rádőlése okozta kár esetén)

A fentiekre javasolt (legalább) kiegészítő biztosítás megkötése, melyben segítséget tud nyújtani a lakásszövetkezet munkáját segítő független biztosítási alkusz szakember (Stammel János a +36-30/931-3528 telefonszámon).

Káreseményem történt, mi a teendőm?

Az első és legfontosabb a kárveszély okának elhárítása, melyben a szövetkezet gondnoksága tud segítséget nyújtani. A gondnokságot értesíteni lehet a +36 30 665 77 08-as telefonszámon.

Mindezek után (a javítási munkálatok megkezdése előtt) szükséges a szövetkezet részéről kár biztosító felé történő lejelentése. A lejelentéshez az alábbi adatok megadása szükséges (a gondnokság, vagy ügyfélfogadási időben az igazgatóság részére, vagy elektronikusan a vezetoseg2szlakszov@digikabel.hu email címre).

 • Károsult neve 
 • Ingatlan pontos címe
 • Kár leírása (mikor, mi történt)
 • Elérhetőség megadása (telefonszám, email cím) a kárszemle időpontjának egyeztetéséhez

A biztosítási kárbejelentő letölthető innen.

A kár biztosító felé történő lejelentése után a biztosító kárszakértője felveszi a károsulttal (lakóval) a kapcsolatot, vele egyeztetett időpontban elvégzi a kárfelmérést, melyről minden esetben jegyzőkönyvet állít ki.

Hogyan tudom a megítélt kártérítési összeget megkapni?

A kárszemlét követően a biztosító által megállapított kárösszeg közvetlenül az ingatlan tulajdonosának, vagy az általa közhiteles dokumentumban megjelölt személynek kerül kifizetésre. A kifizetett kárösszegből a Tisztelt Tulajdonos az általa választott szakemberrel tudja a kárt helyreállítani. A Lakásszövetkezet kizárólag a Lakásszövetkezeti törvényben, illetve a hatályos Alapszabályban meghatározott szövetkezeti tulajdonban esett kárt hárítja el a Lakásszövetkezet részére a Biztosító által megállapított kártérítésből.

Lakáshitelemhez a hitelt folyósító bank biztosítási engedményezést kér. Lehetséges ennek megoldása a szövetkezeti biztosítással?

Igen. A Biztosító a kötvényben meghatározott feltételek esetén 205.000 Ft/m2 erejéig nyújtja a zálogkötelezetti nyilatkozatot a Tisztelt Tulajdonostársak ingatlanára vonatkozóan. A zálogkötelezetti nyilatkozatot a Lakásszövetkezet munkáját segítő független alkuszon keresztül (elérhetősége lentebb található) bocsájtja rendelkezésre. Ezen irányú kérelmükkel kérjük, forduljanak közvetlenül a független alkusz cég képviselőjéhez.

További biztosítással kapcsolatos kérdés esetén kihez fordulhatok?

Amennyiben további biztosítással kapcsolatos kérdés, észrevétel merülne fel, akkor kereshető a szövetkezet igazgatósága mind személyesen az ügyfélfogadási időben, mind elektronikusan (vezetoseg2szlakszov@digikabel.hu), vagy a lakásszövetkezet munkáját segítő független biztosítási alkusz szakember (Stammel János a +36-30/931-3528 telefonszámon).