Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Közös költség

A szövetkezetünk területén lévő valamennyi lakásra a tárgyhó 15. napjáig közös költséget kell fizetni. A fizetési határidő túllépése esetén a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szerinti késedelmi kamatot kell megfizetni.

A közös költségek befizetése történhet

  • csekken (melyet fogadóidőben a szövetkezet irodájában lehetet kérni. Tekintettel a fizetési szokások változására, valamint a vírushelyzet miatt kialakult új társadalmi érintkezési normákra ezt a fizetési formát a Lakásszövetkezet megszünteti és új csekket már ad ki.)
  • átutalással (bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11718000-20000583),
  • készpénz befizetéssel a Lakásszövetkezet OTP Bank Nyrt.-nél vezetett számlájára az OTP Bank fiókjaiban.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy sárga csekken vagy a banknál személyesen történő befizetés esetében szövetkezetünktől több száz forint banki költséget vonnak le, minden egyes tranzakció után, ezen felül a sárga csekk előállításának is komoly költségei vannak, melyek szintén szövetkezetünket terhelik. Mindezek alapján kérjük, ha lehetőségük van rá, akkor a befizetéseket átutalással teljesítsék. Köszönjük!

A lakásszövetkezet valamennyi ingatlanról, azok tulajdonosairól nyilvántartást vezet, és a nyilvántartás alapján rögzítésre kerül naprakészen a közös költség előírás, a tartozások, illetőleg a tartozások érvényesítésével kapcsolatos intézés napi folyamata, az ügyintézés során felmerült költségek.

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy az esetleges tartozások során szövetkezetünk a problémák közös megoldására törekszik, ez azonban csak akkor működik, ha a hátralékos lakók is hasonlóan partnerként kezelnek minket és probléma esetén megkeresnek azért, hogy közösen találjunk megoldást. Amennyiben a közös megegyezés, illetve segítségnyújtás nem vezet eredményre, akkor a szövetkezet minden törvényes eszközzel (felszólítás, fizetési meghagyás, jelzólogjog bejegyzés stb.) fel kíván lépni a tartozások visszaszorítása érdekében. A tartozások behajtása során keletkező valamennyi költséget a tartozást felhalmozónak kell megfizetnie.